Utrata prawa jazdy w Niemczech – i co dalej?

Jeśli kogoś dotknęła utrata prawa jazdy w Niemczech, a dokładniej uprawnienia do jazdy / Fahrerlaubnis /, na okres co najmniej sześć miesięcy lub ma osiem punktów w Federalnym Centralnym Rejestrze Transportu Samochodowego / Bundeszentralverkehrsregister / we Flensburgu, to po upływie czasu określonego w decyzji można ubiegać się o jego zwrot lub w zależności od wykroczenia o wydanie nowego prawa jazdy.

Zwykle osobom takim nakazuje się poddanie się badaniu lekarsko-psychologicznemu / medizinisch-psychologische Untersuchung, MPU /, które należy przejść z sukcesem, a którego celem jest określenie przydatności kierowcy do udziału w ruchu drogowym. Gdyż wraz z wnioskiem o zwrot prawa jazdy kandydat musi przedłożyć opinię psychologiczno-medyczną. Jeżeli jest ona negatywna, to niemalże automatycznie szanse na ponowne wydanie prawa jazdy maleją do zera.

Niemieckie urzędy chętnie korzystają z tej prewencji administracyjnej w stosunku do kierowców, którym na określony czas zatrzymano lub zabrano prawo jazdy.

In diesem Artikel:
1. Utrata prawa jazdy w Niemczech – i co dalej?
2. Praktyczna rada w kontaktach z urzędami
3. Praktyczny przykład kontaktu z urzędami
4. Badanie MPU w Polsce
5. Ile kosztuje odzyskanie prawa jazdy w Niemczech?
6. Jak wygląda test MPU w Niemczech
7. Jak się przygotować do testu idiotów
8. Wniosek – pomyśl dwa razy

Po pomyślnym przejściu MPU można ubiegać się zarówno o odzyskanie prawa jazdy, jak i całkowite usunięcie punktów we Flensburgu. W ten sposób MPU oferuje możliwość ponownego uruchomienia po poważnych przestępstwach.

Utrata prawa jazdy jest kłopotliwa, nie tylko ze względów zawodowych. Sam przymus zdawania egzaminu MPU, a także cały przebieg przygotowań do niego, wymaga zaangażowania czasu, pieniędzy i uwagi. Warto mieć to na uwadze wsiadając za kierownicę. O utratę uprawnień do jazdy (prawa jazdy) w Niemczech jest naprawdę łatwiej niż jego późniejsze odzyskanie.

Poniżej przybliżę procedury i koszty związane z podejściem do tego badania.

Przyczyny utraty prawa do prowadzenia pojazdu do zabrania prawa jazdy w Niemczech:
• Jazda pod wpływem alkoholu
• Jazda pod wpływem środków odurzających (Holandia)
• Przekroczenie limitu punktów
• Popełnienie czynu karalnego

Praktyczna rada w kontaktach z urzędami

Chciałabym podkreślić, że każdy przypadek usadowiony jest w innych okolicznościach i jest przez urząd indywidualnie rozważany w zależności od popełnionego przestępstwa czy wykroczenia.

Kto ma kontakt z pracownikiem wydziału komunikacji, odpowiedzialnym za jego sprawę, może się z nim konsultować, co robić dalej w przypadku, gdy orzeczenie medyczno-lekarskie wypadło nie najlepiej. Warto być tak czy owak w kontakcie ze swoim „opiekunem” niezależnie od wyniku orzeczenia. Nierzadko urzędnik podpowie, jakich dokumentów brakuje, co jeszcze przygotować lub czy w danym przypadku jest szansa na wydanie prawa jazdy, czy może bardziej zasadne będzie wycofanie wniosku o ponowne wydanie prawa jazdy, aby zaoszczędzić sobie w ten sposób opłat za wydanie decyzji, która i tak będzie negatywna.

Kto nie włada językiem niemieckim w wystarczającym stopniu, by dokonać takiego wstępnego rekonesansu, może się chętnie zwrócić do mnie o pomoc. Wielokrotnie już wykonywałam takie telefony i rozmowy. Często udało mi się wspólnie z klientem w ten sposób przyspieszyć procedury, wyjaśnić zakręcone sytuacje i przygotować dokumenty.

Praktyczny przykład kontaktu z urzędami

Podam praktyczny przykład obrazujący, jak wspólnie można „przenieść góry”.

Klient jest kierowcą zawodowym i jeździ na dużych samochodach ciężarowych typu TIR. Za wielokrotne przekroczenie prędkości na terenie Niemiec uzbierały mu się punkty i zostało mu odebrane prawo do prowadzenia pojazdu w Niemczech.

W związku z tym, że klient był kierowcą zatrudnionym w firmie szwedzkiej i jeżeli przebywał w Niemczech to tylko tranzytem, mógł dokonać pewnych ustaleń ze swoim pracodawcą, że nie będzie musiał wjeżdżać do Niemiec. Bo przecież prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych w innych krajach niż Niemcy nadal posiadał.

I tak trwało to kilka lat. Po upływie pewnego czasu klient chciał zmienić pracę, polepszyć swoją sytuację zarobkową. Doszedł do wniosku, że będzie jednak trzeba postarać się zwrot prawa jazdy w Niemczech.

Klient nie mieszkał w Niemczech, tylko w Polsce. Nie włada językiem niemieckim. Trudno mu było dowiedzieć się i zrozumieć cokolwiek odnośnie procedur i wymaganych dokumentów. Szybko znaleźliśmy rozwiązanie, jak załatwić prosto i efektywnie wszystkie procedury urzędowe.

Otóż klient ustanowił mnie pełnomocnikiem do swoich spraw w związku z prawem jazdy – zarówno w wydziale komunikacji jak i w instytucji, w której robił test MPU. Było to najlepszym ale i ze względu na ochronę danych osobowych koniecznym rozwiązaniem. Dzięki temu w każdej chwili mogłam skontaktować się z urzędami, informować się na jakim etapie jest rozpatrywanie wniosków, co dosłać, czego brakuje, gdzie dokonać i ile opłat itd. Ja przygotowywałam odpowiednie dokumenty, wysyłałam je klientowi z dokładną instrukcją, co zrobić, gdzie podpisać i dokąd odesłać.

Klient odzyskał spokój, mógł koncentrować się na swojej codziennej pracy zawodowej i przejść w miarę lekko te wszystkie naprawdę nawet przy znajomości języka niemieckiego niełatwe procedury urzędowe.

Jeżeli zainspirowałam kogoś podanym wyżej przykładem, zachęcam do kontaktu.

Badanie MPU w Polsce

Nie można tego testu zdawać w Polsce. Na badanie to kieruje niemiecki wydział komunikacji i to w Niemczech trzeba do niego przystąpić.

Jeśli więc kierowca został skierowany na badania MPU, to chcąc legalnie jeździć po Niemczech jako kierowca będzie musiał najpierw zaliczyć te badania – gdyż bez wykonanego testu idoty, jak się powszechnie nazywa to badanie, żadne prawo jazdy uzyskane za granicą nie zostanie uznane w Niemczech.

Ile kosztuje odzyskanie prawa jazdy w Niemczech?

Należy rozróżniać między kosztami zrobienia samego MPU a kosztami odzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Koszty badania MPU są częścią całości wszystkich kosztów odzyskania prawa jazdy, które są różnie w zależności od rodzaju i ilości popełnionych wykroczeń i od tego czy i jak długo należy wykazać abstynencję np. 6 lub 12 miesięcy.

Badanie MPU nie podlega stałym opłatom, co oznacza, że mogą one różnić się w zależności od instytucji, do której zwróciliście się o wykonanie tego badania / Begutachtungsstelle für Fahreignung / i rodzaju wykroczenia.

Trzeba go zdawać po niemiecku. Możliwe jest skorzystanie z tłumacza przysięgłego, co podwyższa koszty MPU.

Na koszt odzyskania prawa jazdy składają się:

  • Wniosek o ponowne wydanie prawa do prowadzenia pojazdu / Antrag auf Neuerteilung nach Entzug / – składany w wydziale ds. praw jazdy w urzędzie komunikacju / Führerscheinstelle im Straßenverkehrsamt lub Bürgeramt / właściwym dla swojego miejsca zamieszkania w Niemczech, a jeśli ktoś w Niemczech nie mieszka, to do dowolnego wydziału w Niemieczh; Najlepiej złożyć go 3 miesiące przed upływem okresu zakazu prowadzenia pojazdów wydanym przez sąd lub urząd, gdyż procedury administracyjne trwają i tak bardzo długo
  • Zaświadczenie o niekaralności / Führungszeugnis /
  • Badania przesiewowe / Abstinenznachweis / – próbki moczu, wątroby, analizy włosa
  • Przygotowanie do badania MPU – z psychologiem / Verkehrspsychologe /, indywidualnie lub w grupie, wybierając jedną z ofert na rynku; Psycholog decyduje, ile czasu potrzeba danej osobie. Może być potrzebnych nawet 10 takich wizyt, gdyż każde wykroczenie trzeba omówić osobno.
  • Badanie medyczno-psychologiczne MPU
  • Tłumacz ustny przysięgły – przy niewystarczającej znajomości języka niemieckiego

Jak wygląda test MPU w Niemczech

Badanie MPU trwa co najmniej 3-5 godzin i składa się z trzech części:

1. Test reakcyjny / kompetencji poznawczych
2. Badanie lekarskie
3. Rozmowa z psychologiem

#1 Test reakcyjny / kompetencji poznawczych
Ma na celu sprawdzenie kompetencji poznawczych takich jak koncentracja, uwaga, postrzeganie, szybkość reakcji.
Test wykonuje się na komputerze. Znajomość obsługi komputera nie jest wymagana. Jest to prosty test przyciskania w określonym czasie właściwych przycisków (jest ich naprawdę tylko kilka) w zależności jaki symbol pojawi się na ekranie monitora. Wszystko dokładnie wyjaśnia Pani na miejscu. Można przećwiczyć zadanie przed przystąpieniem do testu właściwego.

W mojej wieloletniej praktyce tłumacza, wszystkie osoby, którym towarzyszyłam na tym badaniu, zdały go pozytywnie.

# 2 Badanie lekarskie
Lekarz przeprowadza bardzo krótki wywiad dotyczący powodów utraty prawa jazdy. Jeżeli powodem była jazda pod wpływem alkoholu czy substancji odurzających, to lekarz pyta się o ilość, rodzaj i częstotliwość jego spożycia obecnie i w przeszłości, przed odebraniem prawa jazdy. O to samo pyta się później psycholog.

To tutaj klient przekazuje lekarzowi uzyskane wcześniej certyfikaty i wyniki badać np. próby wątroby, moczu czy analizy próbek włosów, które mają potwierdzić, że naszą abstynencję od alkoholu czy środków odurzających. Jeden centymetr włosa odpowiada jednemu miesiącowi abstynencji. W przypadku nadużycia alkoholu abstynencja musi wynosić co najmniej 3 miesiące, a środków odurzających 6 miesięcy.

Następnie lekarz bada stan zdrowia kandydata. Prosi o podanie ogólnych informacji jak waga, wzrost, spożywanie leków, przebyte urazy i operacje. Mierzy ciśnienie i czasami w zależności od przypadku pobiera próbkę krwi.

Pacjent przechodzi przez dwa badania pozwalające stwierdzić stan neurologiczny. Jeżeli ktoś długo nadużywał lub nadużywa alkoholu może on być zaburzony. Jest to kilka ćwiczeń, łatwych do wykonania, np. należy przy zamkniętych oczach dotknąć palcem lewej i prawej ręki czubka nosa, połączyć dwa palce wskazujące również przy zamkniętych oczach lub stać przez chwilę na lewej i prawej nodze zachowując równowagę.

W mojej wieloletniej praktyce tłumacza, również i to badanie wszyscy kandydaci przeszli z sukcesem.

# 3 Rozmowa z psychologiem

Rozmowa z psychologiem jest najważniejszą częścią całego testu MPU. Ogólnie wiadomo jest, że jest to najtrudniejsza część całego badania. Przygotowując się należy sobie dokładnie przypomnieć, jak doszło do wykroczeń i związanych z nimi wydarzeń. Należy tutaj być szczerym i otwarcie komunikować psychologowi, co zmieniło się w naszym podejściu, nastawieniu i myśleniu.

Gdy w rozmowie uczestniczy tłumacz, ta część trwa od 1-1,5 godziny.

Toczy się ona wokół szczegółów, które doprowadziły do utraty prawa jazdy. Składa się ona z kilku podstawowych zagadnień:

1. Przyczyny popełnionego wykroczenia / popełnionych wykroczeń

Kiedy doszło do tego?
Jak doszło do tego?
W jakich okolicznościach?
Dlaczego?
Ile spożyto alkoholz/narkotyków?
Jakie ilości były konsumowane w tygodniu?
Jakie osobiste sprawy grały rolę przy takim wysokim spożyciu alkoholu?
Czy była to jednorazowa, przypadkowa „wpadka”, czy mamy już być może z zagrożeniem uzależnienia?
Jakie zagrożenie w ruchu drogowym stwarzało dane zachowanie?

2. Motywacja do zmiany

Jaka motywacja?
Skąd ją czerpię?
Na czym ona polega?
Czy jest ona stała?

3. Zmiana po dokonaniu wykroczenia

Czy coś się zmieniło?
Co dokładnie się zmieniło?

4. Gwarancja zmiany

Jak zagwarantuję, że zmiana jest stała?

Po zakończeniu badania psycholog w terminie 14 dni roboczych wystawia opinię, która zostaje nam przysłana do domu lub na inny wskazany adres danego urzędu.

Aby zaliczyć badanie, osoba badana musi posiadać wiedzę na temat uzależnień, wpływu alkoholu czy środków odurzających na organizm i zachowania. Celem jest przekonanie psychologa, że zrozumieliście i przepracowaliście przyczyny, które doprowadziły do danych zachowań. Psycholog musi widzieć, że wprowadziliście trwałe zmiany w swoim życiu, które powstrzymają was od ponownego wejścia w te same negatywne wzorce, tak aby nie stanowić już nigdy zagrożenia w ruchu drogowym.

Jak się przygotować do testu idiotów

Niestety według opinii krążących wśród osób, które podchodziły do tego badania, jak i krążących w internecie relacji, można szybko wywnioskować, że zdanie testu z „biegu”, bez przygotowania, jest rzadko spotykane. Statystyki są niestety dość okrutne dla osób, które podchodzą do MPU bez żadnego przygotowania. Jednak przy starannym przygotowaniu szanse na przejście MPU są zwykle duże.

Proces przygotowania można rozłożyć na kilka etapów:
• Bezpłatne spotkania informacyjne – organizowane przez instytucje przeprowadzające badania np. ADAC, Dekra, TÜV
• Rozmowy z psychologiem
• Testy przesiewowe – próby wątroby, moczu czy analizy próbek włosów
• Praca własna – zrozumienie i przepracowanie przyczyn, które doprowadziły do utraty pozwolenia na prowadzenie pojazdów w ruchu drogowym
• Ponadto trzeba być przygotowanym na niezapowiedziane kontrole, podczas których osoba wizytująca ma prawo zlecić badanie alkomatem lub wziąć do analizy próbki włosów. W przypadku negatywnych wyników odzyskanie/uzyskanie nowego prawa jazdy mocno oddala się w czasie.

Wniosek – pomyśl dwa razy

Odzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdu w Niemczech jest tak kosztowne – emocjonalnie, czasowo i finansowo – że warto zastanowić się trzy razy, zanim siądziemy za kółkiem po spożyciu alkoholu, narkotyków lub ciężej położymy stopę na gazie.

Najtrudniejsze do zaakceptowania w tym wszystkim jest to, że i tak nie otrzymamy gwarancji, że wystawiona opinia będzie pozytywna. A ona jest podstawą dla wydziału komunikacji do wydania pozytywnej decyzji – czyli po prostu upragnionego zwrotu naszego prawa jazdy i przywrócenia prawa do prowadzenia pojazdów mechanicznych na terenie Niemieckiej Republiki Federalnej.

Dlatego może warto zastanowić się, jeszcze przed zajęciem miejsca za kółkiem i złamaniem przepisów drogowych. Gdyż ten potocznie zwany test dla idiotów nie jest bynajmniej dla idiotów.