zatrzymane prawo jazdy w Niemczech More

Jak uniknąć MPU w Niemczech – zatrzymane prawo jazdy

Koniecznie sprawdź, jeżeli masz zatrzymane prawo jazdy w Niemczech Zatrzymane prawo jazdy w Niemczech, jako konsekwencja naruszeń przepisów drogowych, nie jest rzadką procedurą. Często utrata prawa jazdy ma ogromny wpływ na życie codzienne i zawodowe, w szczególności gdy samochód potrzebny jest do codziennego przemieszczania się do pracy. Nierzadko wiąże się to z utratą zarobków, zleceń,…

Medizinisch-psychologisches Gutachten More

Medizinisch-Psychologisches Gutachten – nicht bestanden

Beispiel für ein medizinisch-psychologisches Gutachten für die Feststellung der Fahreignung Die polnische Übersetzung des Gutachtens ist in dem Blogartikel „Opinia medyczno-psychologiczna – niedzane MPU“ zu finden. *** Medizinisch-Psychologisches Gutachten Landkreis XX [Aktenzeichen] Fahrerlaubnisbehörde [Name] Auf Veranlassung der obengenannten Verkehrsbehörde unterzog sich Herr X am XX.XX.XXXX einer medizinisch-psychologischen Fahreignungsuntersuchung. Die Untersuchung wurde mit Unterstützung einer vereidigten…

Opinia medyczno-psychologiczna More

Opinia medyczno-psychologiczna – niezdane MPU

Przykładowa opinia medyczno-psychologiczna zdolności do kierowania pojazdami – tłumaczenie z języka niemieckiego Wersję niemiecką powyższej opinii można przeczytać w artykule „Medizinisch-Psychologisches Gutachten – Ergebnis negativ“   *** Opinia medyczno-psychologiczna Powiat XX [sygnatura] Organ ds. prawa jazdy [nazwa] Na wniosek wyżej wymienionego organu ds. transportu drogowego pan X przeszedł w dniu XX. XX. XXXXXX r. badanie medyczno-psychologiczne…

test mpu po spożyciu konopi More

Wezwanie do zrobieniu MPU po spożyciu konopi

Wykonanie ustawy o ruchu drogowym (Straßenverkehrsgesetz, StVG) i rozporządzenia w sprawie praw jazdy (FeV) Prośba o przedłożenie opinii medyczno-psychologicznej o zdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi   Szanowny Panie XX, Z następujących powodów konieczne jest ustalenie zdolności do kierowania pojazdami mechanicznymi: Jest Pan posiadaczem prawa jazdy kategorii B oraz jego podkategorii. W przypadku wystąpienia faktów, mogących…

Konsum von Cannabis More

Aufforderung zur MPU nach Konsum von Cannabis

Vollzug des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und der Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) Aufforderung zur Vorlage eines medizinisch-psychologischen Gutachtens über ihre Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen   Sehr geehrter Herr XX, aus nachfolgenden Gründen ist die Feststellung Ihrer Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen erforderlich: Sie sind Inhaber der Fahrerlaubnis der Klasse B sowie deren Unterklassen. Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken…

utrata prawa jazdy w NIemczech - MPU po polsku More

Utrata prawa jazdy – MPU po polsku

Utrata prawa jazdy w Niemczech – i co dalej? Jeśli kogoś dotknęła utrata prawa jazdy w Niemczech, a dokładniej uprawnienia do jazdy / Fahrerlaubnis /, na okres co najmniej sześć miesięcy lub ma osiem punktów w Federalnym Centralnym Rejestrze Transportu Samochodowego / Bundeszentralverkehrsregister / we Flensburgu, to po upływie czasu określonego w decyzji można ubiegać…