Umowa sprzedaży nieruchomości

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości More

Wzór – Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości ze zgodą na przejście prawa własności

Nr repertorium x/xxxx Dzisiaj, w dniu xx.xx.xxxx stawili się przede mną: *Nazwisko notariusza* notariuszem z siedzibą w x, w moich pomieszczeniach służbowych pod adresem *adres*: 1. Pani X, ur. xx.xx.xxxx, zamieszkała zgodnie z podanymi informacjami w x, 2. Pan X, ur. xx.xx.xxxx, zamieszkały zgodnie z podanymi informacjami w x, zwani dalej „sprzedającymi” 3. Pani X,…